Wömner

Power Quality Solutions
Çözümler

Reaktif Güç

Reaktif yani aktif olmayan güç, akım ve gerilimin sinüsoidal dalga formunda açısal olarak farklı dilimlerde olmaları durumunda aktif olarak kullanılamayan güç olarak ...

Harmonikler

Şebeke frekansının genliğini değiştiren güç elektroniği ekipmanlarının etkisiyle fundamental frekansın katları şeklinde oluşan yüksek frekanslı akım veya gerilim ...

Rezonans

"Uyarıldığında her maddenin bir rezonans frekansı vardır. Eğer frekans tutturulup bir dış güç tarafından tetiklenirse her madde parçalarına ayrılabilir." Nikola Tesla

Transient

Sistemde geçici bir olayın veya ani durum değişikliğinin neden olduğu kısa ömürlü bir enerji patlamasıdır.

Şebeke Kirliliği

Gelişmiş güç elektroniği sistemlerinin hızla artan uygulama alanları nedeniyle, elektrik sistemlerinde ...

Haberleşme Hataları

Doğru topraklama yöntemlerinin kullanımı, ekranlama, traspoze kablolar, diferansiyel filtreler ve ...

X