Gerilim Harmoniği

 

Gerilim harmonikleri, sinusoidal olmayan dalga formlarının meydana geldiği elektrik sistemlerinde sıkça görülen bir problemdir.

Harmonikler, temel frekansa (genellikle 50 Hz veya 60 Hz) katların tam sayıları olarak ifade edilen bileşenlerdir.

Örneğin, birinci harmonik 50 Hz frekansta, ikinci harmonik ise 100 Hz frekansta meydana gelir. Bu harmonikler, elektrik sistemlerindeki cihazlarda ve iletim hatlarında olumsuz etkilere yol açabilir. Harmoniklerin varlığı, manyetik alanlarda kayıplara, cihazların ısınmasına, aşırı akımlara ve güç faktörünün bozulmasına neden olabilir.

Güç kalitesi, bir elektrik sisteminin istikrarlı ve düzgün bir şekilde çalışmasını sağlama yeteneği anlamına gelir. Bu, elektrik tüketen endüstriyel tesislerden evlere kadar her türlü uygulamada kritik bir öneme sahiptir.

Gerilim harmonikleri, güç kalitesini olumsuz etkileyerek cihazlara zarar verebilir, üretkenliği azaltabilir ve enerji maliyetlerini artırabilir.

X