Harmonik NEDİR?

Alternatif enerjinin temelinde olan frekans boyutu itibariyle belirleyici durumdadır. Sinüs formundaki bir gerilim kaynağı, yarı iletken teknolojiye sahip bir sisteme veya daha genel tabirle lineer olmayan yüklere uygulanırsa sistemin vereceği akım cevabı kare dalga şeklinde olacaktır. Sinüs formunda ve sistem empedansı oranında genliğe sahip olması gereken bu akım dalga şeklinin kare dalga olmasının nedeni içerdiği temel şebeke frekansı dışındaki sinüs dalgalarıdır. Temel şebeke frekansının ( 50/60 Hz) katları şeklinde ve sinüs formundaki bu frekanslar harmonik olarak isimlendirilmektedir.

 

Harmonikler varlıkları sebebiyle işletmede kapasite kayıplarına, ısı kayıplarına, ömür yitirme veya arızalara ve haberleşme hatası gibi düzen bozucu olaylara sebebiyet verirler. Bu anlamda ekipmanların tolere edebileceği harmonik seviyelerinin ilgili üreticilerden istenilerek bu değerlerin sağlanması veya bu değerlerin sağlanamayacağı seviyede kompleks tesisler kurulu ise şebeke standartlarının referans alınması tavsiye edilmektedir.

 

Alternatif enerjinin temelinde olan frekans boyutu itibariyle belirleyici durumdadır. Şebeke frekansının genliğini değiştiren güç elektroniği ekipmanlarının etkisiyle fundamental frekansın katları şeklinde oluşan yüksek frekanslı akım veya gerilim bileşenlerine ise harmonik adı verilmektedir. Harmonikler varlıkları sebebiyle işletmede kapasite kayıplarına, ısı kayıplarına, ömür yitirme veya arızalara ve haberleşme hatası gibi düzen bozucu olaylara sebebiyet verirler. Bu anlamda ekipmanların tolere edebileceği harmonik seviyelerinin üreticilerden istenilerek ilgili değerlerin sağlanması veya bu değerlerin sağlanamayacağı seviyede kompleks tesisler kurulu ise şebeke standartlarının baz alınması tavsiye edilmektedir.

X