Kurumsal

Global Tecrübe, Yerel Uygulama

Güç Kalitesi

Enerji tüketiminin ve maliyetlerin büyük önem taşıdığı günümüzde güç kalitesi başlığı sadece tasarruf anlamında değil aynı zamanda bileşen ömrü olarak da kritik bir öneme sahiptir.

Tesislerde güç kalitesi başlığının değeri ve önceliği her geçen gün artmakta farkındalık seviyesi yükselmektedir. Bu sayede transformatör, kablo, şalter, sürücü, motor.. vb elektriksel bileşenlerin ömürlerinin kısalmasının önüne geçilmekte, ani arızaların ve üretim kayıplarının oluşması engellenmekte, ısıya dönüşen kayıplardan tasarruf edilmektedir.

Ölçüm ve Analiz

Arıza temelli yaptığımız analizlerimizde, sistemde yaşanan sorunların veya arızaların nedeni olarak giderek artan bir şekilde supraharmonikler (yüksek frekanslı ağ bozulmalarıyla) ile karşılaşıyoruz. Ne yazık ki yalnızca birkaç - aslında gerçek - güç kalitesi analizörü, bu bozulmaları ölçülebilir kılma fırsatını sunmaktadır.

Yüksek frekans kökenli sorunları kaçırmıyoruz ve çözümleri biliyoruz.

Yerinde Çözüm Üretimi

Elektrik enerjisinin şebeke bağlantı noktasından tesislerdeki tüketim noktasına kadar olan süreçte en ideal şekilde kullanılması ve hataların önüne geçilmesi için hizmet vermekteyiz.

Doğru topraklama yöntemlerinin kullanımı, ekranlama, traspoze kablolar, diferansiyel filtreler ve engelleyiciler gibi basit cihazlar ve teknikler, çoğu vakada gürültüyü kontrol edebilir.