tiristörlü

Transient

Sistemde geçici bir olayın veya ani durum değişikliğinin neden olduğu kısa ömürlü bir enerji patlamasıdır.

Transient kelimesi İngilizce transit kelimesinin bir türevi olup kelime olarak geçici veya kısa süreli gibi anlamlara gelmektedir. Elektrikte ise gerilim temelinde geçici ancak çok hızlı değişimler transient olarak tanımlanmaktadır. Transient durumunda milisaniye mertebsindeki sinüsoidal dalga formunda mikro veya piko saniye mertebesinde anlık genliğin çoklu katlarına ulaşması mümkündür. Bu durumlar ekipmanların yaşlanmasına veya genliğin yüksekliğine bağlı olarak arızalanmasına sebep olmaktadır.

Transient olaylarını RMS ölçümü yapan cihazlarla tespit etmek neredeyse mümkün değildir. Çok daha hızlı ve sinüsoidal dalga formunu yakalayabilen özel ölçü aletleri gerekmektedir. Bu noktada nominal dalga formunun çoklu katlarına dahi ulaşan transient değerlerini tespit edebilecek kabiliyette cihazlar kullanmaktayız. AG sistemlerinde doğrudan bağlantı ile 5kV olan transientleri, OG ve YG şebekelerde ise dolaylı bağlantı* ile 500 kata kadar oluşabilecek transient eğrilerini vaka durumuna bağlı olmak üzere ölçebilmekteyiz.

* OG ve YG tesislerde ölçümler gerilim ölçü trafosu üzerinden alınmaktadır. Gerilim ölçü trafosunun özelliklerine göre ölçüm kabiliyeti değişebilmektedir.

 

Transient Filtresi

X