Rezonans Filtresi

Rezonans, fizikte bir sistemin (genellikle doğrusal bir sistemin) bazı frekanslarda diğerlerine nazaran daha büyük genliklerde salınması eğilimidir. Bu durum o sistemin rezonans (tınlaşım) frekansı veya frekansları olarak adlandırılır. Bu frekanslarda küçük periyodik kuvvetler bile çok büyük genlikler üretebilir. Elektriksel rezonans ise çok sade bir teorik tanımla kondansatör (C) ve indüktör (L) gibi devre elemanları olan bir devrede maksimum enerji transferinin yapılabildiği durumdur. Pratikte ise ekipmanları beslediğimiz transformatörlerin temelde endüktans karakterli olması sebebiyle kapasitansın şebekede varlığı olarak tanımlanabilir. Yani işletmede kapasitans var ise o tesiste mutlaka bir rezonans noktası vardır.

 

Uyarıldığında her maddenin bir rezonans frekansı vardır. Eğer frekans tutturulup bir dış güç tarafından tetiklenirse her madde parçalarına ayrılabilir.
“Nikola Tesla”

X