Reaktif Güç

Şebekeye iade edilen enerjiye reaktif güç denilir. Diğer bir ifadeyle, endüktif/kapasitif karakteristikli devrelerde, manyetik devrenin uyartımı için çekilip bir sonraki çevrimde iade edilen güçtür. “Q” harfi ile gösterilir. Bu güç yük üzerinde harcanmaz, sadece depo edilir ve tekrar kaynağa gönderilir.

Dolayısıyla, kaynakla yük arasında sürekli olarak güç alışverişi yapılır. Bu durum ise sistemdeki iletkenlerden geçen akımın artmasına sebep olur.

Formülü: Q=U.I.sin(phi) ile uygulanır. Birimi (VAr) volt-amper-reaktif olarak tanımlanmıştır. Buna göre devrenin reaktif gücünü bulabilmek için yükün veya yüklerin çektiği akımı, gerilim düşümünü ve akım ile gerilim arasındaki faz açısının (phi) bilinmesi gerekir. Faz açısı bilindiği takdirde trigonometrik cetvel yardımıyla sin(phi) bulunabilir.

Hesap makinelerinin trigonometrik kısımları daha net sonuç vermektedir. Aktif güç P ile reaktif güç Q ile gösterilir. Görünür gücün simgesi ise S’dir. Görünür güç şebeke ve kablolar üzerindeki yük anlamına gelir ve bu sistemlerin dizaynı için kullanılır.

Diğer bir yol ise görünür ve aktif güçlerin bilinmesi reaktif gücü bulmaya yeterlidir. Yani P, S ve Q güçlerinden herhangi ikisinin bulunması diğerinin bulunmasına yardımcı olur. Şebeke yönetmeliğinde reaktif güç kullanımı, hatlarda kapasite düşümü yapması sebebiyle, aktif güç tüketimi taban alınarak endüktif olarak %20 ve kapasitif olarak %15 oranıyle sınırlandırılmıştır.

İhlal durumunda her bir şebeke bağlantı noktası için ay bazında maddi ceza uygulanmaktadır. Reaktif gücün oluşumu ayrıca güç kalitesi olarak gerilim salınımlarına ve kayıplara sebep olmaktadır.
Reaktif yani aktif olmayan güç, akım ve gerilimin sinüsoidal dalga formunda açısal olarak farklı dilimlerde olmaları durumunda aktif olarak kullanılamayan güç olarak tanımlanmaktadır.
Şebeke yönetmeliğinde, hatlarda kapasite düşümü yapması sebebiyle, aktif güç tüketimi taban alınarak, endüktif olarak %20 ve kapasitif olarak %15 sınırlandırılmıştır. İhlak durumunda her bir endüstriyel tüketim noktası için parasal ceza uygulanmaktadır. Reaktif gücün oluşumu ayrıca güç kalitesi olarak gerilim salınımlarına ve kayıplara sebep olmaktadır.